Vol 7, No 2 (2019)

Jurnal Peluang

Table of Contents

Articles

Fakhrul Jamal, Cut Morina Zubainur, Anizar Ahmad
PDF
1-10
Yuli Ariani, Rahmah Johar, Marwan Marwan
PDF
11-21
Raudhatul Jannah, Anizar Ahmad, M. Duskri
PDF
22-33
Muhammad Ridha, Marwan Marwan, B. I. Ansari
PDF
34-43
Rosnawati Rosnawati, Rahmah Johar, Zainal Abidin
PDF
44-55
Shinta Dewi, Syamsul Rizal, Rahmah Johar
PDF
56-65
Cut Laila Kulsum, Rahmah Johar, Said Munzir
PDF
66-76
Erni Maidiyah, Laila Sari, Anwar Anwar
PDF
77-84
M Duskri
PDF
85-92
maryanti maryanti
PDF
103-111
rusydy rusydy
PDF
112-120
Kasmawati Kasmawati
PDF
93-102
Faurina Rinanda
PDF
121-128
Afdhalil Ilyas
PDF
129-136
MUSTAQIM MUSTAQIM, M IKHSAN, RAHMAH JOHAR
137-149